Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Possible approach to creation and utilization of linear mathematical model of heat source for optimization of combined production of heat and electric energy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
NAVRÁTIL, Pavel a Libor PEKAŘ. Possible approach to creation and utilization of linear mathematical model of heat source for optimization of combined production of heat and electric energy. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences [online]. 2012, vol. 6, iss. 8, s. 943-954. [cit. 2019-01-17]. ISSN 1998-0140. Dostupné z: http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/16-499.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články