Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Gretl - Užitečný ekonometrický program

Repozitář DSpace/Manakin

Zobrazit minimální záznam


dc.title Gretl - Užitečný ekonometrický program cs
dc.title Gretl - An Useful Software Tool for Econometrics en
dc.contributor.author Klímek, Petr
dc.contributor.author Kovářík, Martin
dc.relation.ispartof Hradecké Ekonomické Dny 2011, Díl I: Ekonomický rozvoj a management regionu. Economic Development and Management of Regions
dc.identifier.isbn 978-80-7435-100-6
dc.date.issued 2011
dc.citation.spage 130
dc.citation.epage 137
dc.event.title 9th International Conference on Hradec Economic Days 2011 - Economic Development and Management of Regions
dc.event.location Hradec Králové
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.event.sdate 2011-02-01
dc.event.edate 2011-02-02
dc.type conferenceObject
dc.language.iso cs
dc.publisher Gaudeamus en
dc.relation.uri https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1054/proceedings_2011_1.pdf#page=131
dc.subject Gretl cs
dc.subject ekonometrie cs
dc.subject časopvé řady cs
dc.subject ARIMA cs
dc.subject Gretl en
dc.subject econometrics en
dc.subject time series en
dc.subject ARIMA en
dc.description.abstract Tento článek představuje program Gretl, který je volně dostupný. Je zaměřen především na analýzu časových řad. To jej činí vhodným nástrojem pro použití v kurzech ekonometrie na vysokých školách. Po stručném úvodu je zde popsána instalace programu, jeho vestavené manuály a funkce, práce s různými formáty dat. Na závěr následuje celkové zhodnocení programu. cs
dc.description.abstract This paper introduces software Gretl which is an open-source. It is focused on time series analysis. Gretl is a suitable software tool for econometrics education at universities. Programme installation is described at the beginning of the paper followed by built-in manuals and functions and different data formats description. Total software evaluation can be found at the end of this article. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003050
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/11:43865974!RIV12-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43865994
utb.identifier.wok 000310711600025
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2012-12-18T08:35:34Z
dc.date.available 2012-12-18T08:35:34Z
utb.contributor.internalauthor Klímek, Petr
utb.contributor.internalauthor Kovářík, Martin
utb.fulltext.affiliation Petr Klímek, Martin Kovářík Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně klimek@fame.utb.cz, kovarik.fame@seznam.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references [1] COTTRELL, A., LUCCHETTI, R. Gretl User´s Guide. 2008 [2] COTTRELL, A., LUCCHETTI, R. Gretl Command Reference. 2008
utb.fulltext.sponsorship Tento příspěvek vznikl za podpory IGA UTB, projekt č. IGA/73/FaME/10/D, Rozvoj využívání matematicko – statistických metod v řízení kvality.
Find Full text

Soubory tohoto záznamu

Zobrazit minimální záznam