Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Open Vessel Microwave-Assisted Synthesis of Ag/Zno Hybrid Fillers With Antibacterial Activity

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
MACHOVSKÝ, Michal, Pavel BAŽANT, Zuzana KOŽÁKOVÁ, Miroslav PASTOREK, Petr ŽLEBEK a Ivo KUŘITKA. Open Vessel Microwave-Assisted Synthesis of Ag/Zno Hybrid Fillers With Antibacterial Activity. In: NANOCON 2011 [online]. Brno: TANGER Ltd., 2011, s. 628-634.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články