TBU Publications
Repository of TBU Publications

Facebook není nástrojem přímého marketingu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Facebook není nástrojem přímého marketingu cs
dc.title Facebook isn't a tool of direct marketing en
dc.contributor.author Biernátová, Olga
dc.relation.ispartof ProInflow
dc.identifier.issn 1804-2406 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2012
utb.relation.volume 2012
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 14
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Masarykova univerzita cs
dc.publisher Masaryk University en
dc.relation.uri http://pro.inflow.cz/facebook-neni-nastrojem-primeho-marketingu
dc.subject social media marketing, propagace, PR, komunikace, knihovny, Facebook cs
dc.subject social media marketing, propagation, PR, libraries, Facebook, communication en
dc.description.abstract V současnosti působí na Facebooku celá řada českých knihoven. Úspěšnost jejich propagace v tomto prostředí je sice různá, ale obecně spíše nižší. Hlavním důvodem je zejména nepochopení samotné podstaty působení na Facebooku, čímž je komunikace a vytváření vztahů, nikoli přímý marketing. Řada knihoven propaguje především své služby, zdroje a akce, ale už méně komunikuje s fanoušky o čemkoliv jiném, „více mluví, než-li poslouchá“. Výzvy k interakci jsou většinou velmi obecné a často se střídají fráze typu „Co tomu říkáte?“ nebo „Líbí se vám to?“. Také možnosti získávání fanoušků nejsou plně využity a většina českých knihoven se pohybuje kolem hranice 200 fanoušků, výrazně méně lidí pak se stránkou aktivně komunikuje. Tento článek by měl nabídnout rady a doporučení pro úspěšnou komunikaci na Facebooku, zdůraznit další možnosti získávání fanoušků a upozornit na chyby, kterých se české knihovny dopouští. cs
dc.description.abstract Currently there are several Czech libraries active on Facebook. The level of their success in this environment differs, but is generally rather low. The main reason is especially misunderstanding the essence of Facebook presence, i.e. communication and creation of relationships, not direct marketing. Many libraries mostly advertise their services, resources and events, but they do less communication with their fans on any other subjects. They do "more talking than listening". They ask for interaction usually in a general way and often use phrases like "What do you think about it?" or "Do you like it?". Moreover, they do not fully leverage possibilities for recruiting more fans and many libraries have about 200 fans. The number of people actively communicating with the page is significantly lower. This article should offer tips and recommendations for successful communication on Facebook, emphasize other possibilities of recruiting fans and warn about mistakes of Czech libraries. en
utb.faculty Library
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002923
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28700/12:43867894!RIV13-MSM-28700___
utb.identifier.obdid 43867985
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2012-08-21T10:06:57Z
dc.date.available 2012-08-21T10:06:57Z
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Biernátová, Olga
Find Full text

Files in this item

Show simple item record