Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The influence of price endings on consumer behavior: An application of the psychology of perception

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ASAMOAH, Emmanuel Selase a Miloslava CHOVANCOVÁ. The influence of price endings on consumer behavior: An application of the psychology of perception. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2011, vol. 59, iss. 7, s. 29-38. [cit. 2019-03-26]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2011059070029.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported