Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Hydrogel pro krytí ran a způsob jeho přípravy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
SÁHA, Petr, Nabanita SAHA a Niladri ROY. Hydrogel pro krytí ran a způsob jeho přípravy. IPC: A61F 13/531. Česká republika. Patentový spis, CZ 2008-306 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1066513&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články