Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Pružný prvek k vedení kontinuálních materiálů při obrábění a stavebnicová sestava pružných prvků

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
DVOŘÁK, Zdeněk, Jakub JAVOŘÍK, Luboš ROKYTA a Jaroslav ZEMÁNEK. Pružný prvek k vedení kontinuálních materiálů při obrábění a stavebnicová sestava pružných prvků. IPC: B23B 13/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 2009-389 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1306656&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články