TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pružný prvek k vedení kontinuálních materiálů při obrábění a stavebnicová sestava pružných prvků

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
DVOŘÁK, Zdeněk, Jakub JAVOŘÍK, Luboš ROKYTA a Jaroslav ZEMÁNEK. Pružný prvek k vedení kontinuálních materiálů při obrábění a stavebnicová sestava pružných prvků. IPC: B23B 13/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 2009-389 A3. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1306656&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles