TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení k prodloužení skladovatelnosti nápojů, zejména vína

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
KOZÁK, Vratislav. Zařízení k prodloužení skladovatelnosti nápojů, zejména vína. IPC: C12H 1/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2009-21073 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1266924&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles