TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení k povrchovému opracování opravených polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
DVOŘÁK, Zdeněk, Imrich LUKOVICS, Milan ŽALUDEK a Ladislav KRESTA. Zařízení k povrchovému opracování opravených polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů. IPC: B29C 53/82. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2008-20625 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1224289&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles