Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Minerální plniva a polymerní systémy s jejich obsahem

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
MALÁČ, Jiří. Minerální plniva a polymerní systémy s jejich obsahem. IPC: C08K 5/205. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2007-19528 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1047440&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články