Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KOLOMAZNÍK, Karel, Jiří PECHA a Vladimír VAŠEK. Emulzní reaktor. IPC: B01J 14/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24347 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1667556&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články