TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
SMOLKA, Petr, Martina CHMELAŘOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Václav GŘEŠÁK a Antonín MINAŘÍK. Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení. IPC: A61B 5/107. Česká republika. Patentový spis, CZ 2011-24613 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1692791&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles