Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Elektronický volební terminál

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
ŠILHAVÝ, Petr, Radek ŠILHAVÝ a Zdenka PROKOPOVÁ. Elektronický volební terminál. IPC: G06F 3/01. Česká republika. Patentový spis, CZ 2010-23273 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1578329&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články