Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení k prodloužení skladovatelnosti nápojů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KOZÁK, Vratislav. Zařízení k prodloužení skladovatelnosti nápojů. IPC: A23L 3/3418. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2009-21840 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1455236&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články