TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro testování fotovoltaických solárních panelů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení pro testování fotovoltaických solárních panelů cs
dc.title Facility for testing photovoltaic solar panels en
dc.contributor.author Hruška, František
dc.date.issued 2010-02-08
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1467685&lan=cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002544
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63509018!RIV11-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43863951
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:50Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:50Z
utb.identifier.upv1 2009-21998
utb.identifier.upv2 20502
utb.identifier.mpt H 01 L 31/042, G 01 J 1/42, G 01 R 19/25, G 01 R 21/06
utb.date.registered 2009-11-26
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0020/uv020502.pdf
utb.patent.state Expired document
utb.identifier.ipc H01L 31/042
utb.identifier.ipc G01J 1/42
utb.identifier.ipc G01R 19/25
utb.identifier.ipc G01R 21/06
utb.contributor.internalauthor Hruška, František
riv.obor JB
riv.skupina 02
riv.VYSBOD 40
riv.VYSKBO 27.7
riv.VYSPDL 1
riv.VYSPDLBOD 40
riv.VYSPDLKBO 27.7
Find Full text

Files in this item

Show simple item record