Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
ZATLOUKAL, Martin a Jan MUSIL. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou. IPC: G01N 11/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2008-20520 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1089567&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články