Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Katétr pro asistovanou reprodukci

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SEDLÁČEK, Tomáš, Petr SÁHA, Petr HUMPOLÍČEK, Jan KOREC a František GOLD. Katétr pro asistovanou reprodukci. IPC: A61M 25/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24410 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1674434&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články