Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení pro regulaci teploty a kontrolu čistoty ovzduší v horkých provozech

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
BRIŠ, Petr a Jiří KUBĚNA. Zařízení pro regulaci teploty a kontrolu čistoty ovzduší v horkých provozech. IPC: F24F 5/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2009-21839 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1455235&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články