Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SÁHA, Petr, Nabanita SAHA a Niladri ROY. Hydrogel pro krytí ran. IPC: A61F 13/531. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2008-19962 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1066770&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články