Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Xerxes - Platforma pro integraci heterogenních informačních zdrojů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
FABIÁN, Ondřej a Lukáš BUDÍNSKÝ. Xerxes - Platforma pro integraci heterogenních informačních zdrojů. ProInflow [online]. 2011, vol. 3, iss. 2, s. 23-39. [cit. 2019-03-18]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/xerxes-platforma-pro-integraci-heterogennich-informacnich-zdroju.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články