TBU Publications
Repository of TBU Publications

Implementace Self tuning PID regulátoru na mikropočítači Motorola 68HC08

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Implementace Self tuning PID regulátoru na mikropočítači Motorola 68HC08 cs
dc.title Implementation of Self tuning PID controller on Motorola 68HC08 microcontroller en
dc.contributor.author Dostálek, Petr
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.relation.ispartof Proceedings of the 15th DAAAM symposium
dc.identifier.isbn 3-901509-42-9
dc.date.issued 2004
dc.citation.spage 103
dc.citation.epage 104
dc.event.title Proceedings of the 15th DAAAM symposium
dc.event.sdate 2004-07-03
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject mikropočítače cs
dc.subject 68HC08 cs
dc.subject self-tuning řízení cs
dc.subject delta modely cs
dc.subject microcontrollers en
dc.subject 68HC08 en
dc.subject self-tuning control en
dc.subject delta model en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá implementací samonastavujícího se PID regulátoru na 8-bitovém mikropočítači Motorola 68HC908GP32. Regulovaná soustava je identifikována pomocí rekurzivní metody nejmenších čtverců se směrovým zapomínáním vedoucí k delta-reprezentaci regulované soustavy. Popis delta-modelem byl zvolen za účelem dosažení menších vzorkovacích period a lepší numerické stability identifikačního procesu. Řídící část algoritmu je založena na PSD regulátoru jehož parametry jsou nastavovány pomocí metody umístění pólů. Programové vybavení bylo ověřeno řízením reálné laboratorní tepelné soustavy za použití vývojového kitu HC908GP32 jehož jádrem je 8-bitový mikropočítač Motorola 68HC908GP32. cs
dc.description.abstract This paper deals with implementation of self-tuning PID controller on low-cost 8-bit Motorola 68HC908GP32 microcontroller. The process is identified using modified recursive least squares method with adaptive directional forgetting resulting in delta-model representation of controlled plant. Delta-model representation was chosen in order to achieve lower sampling time periods and better numerical stability of identification process. Control part of algorithm utilizes digital PID controller whose parameters are designed by pole placement method. Functionality of created software was verified by controlling real laboratory heat plant using HC908GP32-Starter Kit development board, which is based on Motorola 68HC908GP32 microcontroller. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002265
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/04:63502307
utb.identifier.obdid 12052650
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:29Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:29Z
utb.contributor.internalauthor Dostálek, Petr
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record