TBU Publications
Repository of TBU Publications

Nová metoda přípravy N-(α-ketoacyl)anthranilových kyselin

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Nová metoda přípravy N-(α-ketoacyl)anthranilových kyselin cs
dc.title New approach to N-(α-ketoacyl)anthranilic acids en
dc.contributor.author Kafka, Stanislav
dc.contributor.author Košmrlj, Janez
dc.contributor.author Kašpárková, Věra
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2700 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
dc.citation.spage 690
dc.event.title Chemické listy
dc.event.sdate 2008-09-01
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.subject chinolindiony cs
dc.subject kyselina jodistá cs
dc.subject oxidace cs
dc.subject ring opening cs
dc.subject kyseliny anthranilové cs
dc.subject quinolinediones en
dc.subject paraperiodic acid en
dc.subject oxidation en
dc.subject ring opening en
dc.subject anthranilic acids en
dc.description.abstract Oxidačním štěpením 3-substituovaných 3-hydroxychinolin-2,4(1H,3H)-dionů kyselinou pentahydrogenjodistou byly připraveny odpovídající N-(α-ketoacyl)anthranilové kyseliny. cs
dc.description.abstract Oxidative cleavage of 3-substituted 3-hydroxyquinoline-2,4(1H,3H)-diones by means of paraperiodic acid afforded the corresponding N-(α-ketoacyl)anthranilic acids. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002260
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507048!RIV09-GA0-28110___
utb.identifier.obdid 43856294
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:26Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:26Z
utb.contributor.internalauthor Kafka, Stanislav
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Věra
Find Full text

Files in this item

Show simple item record