TBU Publications
Repository of TBU Publications

Změny plantárních tlaků nohy na povrch stélky obuvi v průběhu snižování hmotnosti obézních dětí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Změny plantárních tlaků nohy na povrch stélky obuvi v průběhu snižování hmotnosti obézních dětí cs
dc.title Changes of plantar pressure distribution of obese children after a weight reductin program en
dc.contributor.author Kostelníková, Lenka
dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.relation.ispartof Proceedings ESM 2006
dc.identifier.issn 0307-0565 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
dc.citation.spage 43
dc.event.title Proceedings ESM 2006
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher Novel GmbH en
dc.relation.uri http://novel.de/pdf/abstract/Proceedings-ESM2006.pdf
dc.subject diabetes mellitus cs
dc.subject obezita cs
dc.subject obuv cs
dc.subject neuropatická noha cs
dc.subject diabetes mellitus en
dc.subject obesity en
dc.subject footwear en
dc.subject neuroapthic feet en
dc.description.abstract Skupina dětí pobývajících na redukčních táborech byla měřena na počátku a po ukončení pobytu. Plantární tlaky na nohou byly porovnány s hodnotami snížení hmotnosti. Zjistilo se, že změny na nohách u obézních dětí jsou vratné. cs
dc.description.abstract The study based on comparison of pressure distribution proportions of feet obese children with proportions feet children with normal values BMI was realized. For obese children would be acceptable produce special shape of footwear, where would be lows values of angle between longitudinal axes and symmetrical axes heels insole. Research changes distribution local pressures feet on insole footwear behind dynamic conditions proved marking changes. Measuring was made in special summer camps special organized for obese children. First measurement was done in first days of course and second after three or four weeks - after reduce one's weight children. After solution methods of classification hereof phenomenon it is important findings about reversibility changes off proportionality of feet of obese children. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002247
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504750
utb.identifier.obdid 14555833
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:24Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:24Z
utb.contributor.internalauthor Kostelníková, Lenka
utb.contributor.internalauthor Hlaváček, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record