TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zkušební vstřikovací formy pro hodnocení zatékavosti polymerů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zkušební vstřikovací formy pro hodnocení zatékavosti polymerů cs
dc.title Testing Injection Molds for Polymer Fluidity Evaluation en
dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Drga, Tomáš
dc.contributor.author Maňas, David
dc.relation.ispartof 17th DAAAM International Symposium: Intelligent Manufacturing  Automation: Focus on Mechatronics and Robotics
dc.identifier.issn 1726-9679 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-57-7
dc.date.issued 2006
dc.citation.spage 397
dc.citation.epage 398
dc.event.title 17th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing  Automation: Focus on Mechatronics and Robotics
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.subject vstřikovací formy cs
dc.subject design cs
dc.subject drsnost povrchu cs
dc.subject dutiny cs
dc.subject injection molds en
dc.subject design en
dc.subject surface roughness en
dc.subject gate en
dc.subject cavity en
dc.description.abstract Nástrojem při vstřikování polymerů je vstřikovací forma. Konstrukce a výroba vstřikovací formy je složitým procesem vyžadujícím znalosti z širokého spektra oblastí. Jedním z nejdůležitějších požadavků je dostatečné vyplnění dutiny formy polymerní taveninou. Na toto plnění má velký vliv i drsnost obrobeného povrchu. Pro zkoumání tohoto vlivu byly zkonstruovány a vyrobeny testovací formy. cs
dc.description.abstract An injection mold is generally assembled from a number of single components. The forming parts, the cavity in connection with core, provide configuration and surface texture. It stands to reason that these parts demand particular attention to handling. Details about the molded part should provide information concerning the plastic material to be employed (e.g. reinforced or unreinforced, tendency to decompose, etc.). They determine minimum cavity dimensions, wear of the mold under production conditions, and the quality demands on the molding with respect to dimensions and surface appearance. This paper describes testing injection molds and their main parts. This injection mold was developed and tested in our department where it is also used for measuring of polymer melt fluidity en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002243
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504561
utb.identifier.obdid 14553703
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896292901
utb.identifier.wok 000245336400198
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:23Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:23Z
utb.contributor.internalauthor Staněk, Michal
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Drga, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record