TBU Publications
Repository of TBU Publications

Adaptivní predikce s použitím ADALINE

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Adaptivní predikce s použitím ADALINE cs
dc.title Adaptive prediction using ADALINE en
dc.contributor.author Sámek, David
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.relation.ispartof Anals of DAAAM for 2006 & Proceedings of the 17th International DAAAM Symposium "Inteligent Manufacturing & Automation: Focus on Mechatronics and Robotics"
dc.identifier.issn 1726-9679 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-57-7
dc.date.issued 2006
dc.citation.spage 359
dc.citation.epage 360
dc.event.title Anals of DAAAM for 2006 & Proceedings of the 17th International DAAAM Symposium "Inteligent Manufacturing & Automation: Focus on Mechatronics and Robotics"
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject predikce cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject ADALINE cs
dc.subject prediction en
dc.subject adaptation en
dc.subject ADALINE en
dc.description.abstract Cílem tohoto článku je presentovat ADALINE jako adaptivní prediktor, přičemž zvláštní pozornost je věnována použitelnosti v nelineárním modelovém prediktivním řízení. Tato schopnost je demonstrována pomocí dvou simulací v softwaru MATLAB a Simulink. První simulace předvádí predikci měnícího se harmonického signálu. V druhá simulaci je testována predikce výstupní veličiny nelineárního SISO systému s proměnlivými parametry. cs
dc.description.abstract The goal of this paper is to introduce ADALINE as an adaptive predictor. Special attention is paid for applicability in nonlinear model predictive control. This ability is demonstrated by two simulations in the software MATLAB and Simulink. The first simulation presents prediction of changing harmonic signal. The second simulation describes prediction of nonlinear SISO system output also with parameter changes. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002240
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504511
utb.identifier.obdid 14553335
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896269738
utb.identifier.wok 000245336400179
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:22Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:22Z
utb.contributor.internalauthor Sámek, David
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record