TBU Publications
Repository of TBU Publications

Modernization of the equipment in laboratory for chromium recycling

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Modernization of the equipment in laboratory for chromium recycling cs
dc.title Modernization of the equipment in laboratory for chromium recycling en
dc.contributor.author Dolinay, Jan
dc.contributor.author Dostálek, Petr
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.relation.ispartof Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium
dc.identifier.issn 1726-9679 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.identifier.isbn 3-901509-46-1
dc.date.issued 2005
dc.citation.spage 97
dc.citation.epage 98
dc.event.title Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings of the 16th International DAAAM Symposium
dc.event.sdate 2005-10-19
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.subject koželužský odpad cs
dc.subject recyklace chromu cs
dc.subject vybavení laboratoře cs
dc.subject průmyslový ethernet cs
dc.subject tannery waste en
dc.subject chromium recycling en
dc.subject Advantech Modules en
dc.subject Industrial ethernet en
dc.description.abstract Tento příspěvek popisuje modernizaci vybavení laboratoře pro technologii na recyklaci chrómu. Laboratoř je používána pro experimentální ověření a další výzkum technologie vyvinuté na našem institutu pro recyklaci chrómu z kapalných a tuhých koželužských odpadů. Cílem modernizace bylo nahradit relativně zastaralé vybavení laboratoře moderními prostředky pro automatické řízení. Použité prostředky a také celková koncepce byly voleny mimo jiné také s ohledem na případné využití laboratoře k výukovým účelům jako ukázku praktického nasazení moderních prostředků automatického řízení. cs
dc.description.abstract This contribution describes modernization of the equipment in our laboratory for chromium recycling technology. This laboratory is used for experimental verification and further research of the technology developed at our institute for recycling chromium from liquid and solid tannery waste. The aim of the modernization was to replace relatively outdated equipment of the laboratory with modern devices for automatic control. The components used, as well as the whole structure were designed not only to allow proper operation of the laboratory but also with regard to possible use of the equipment in lessons - to demonstrate practical employment of modern devices usable for process control. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002223
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63504016
utb.identifier.obdid 14053440
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896258524
utb.identifier.wok 000245334900049
utb.source d-riv
dc.date.accessioned 2011-08-18T10:43:19Z
dc.date.available 2011-08-18T10:43:19Z
utb.contributor.internalauthor Dolinay, Jan
utb.contributor.internalauthor Dostálek, Petr
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record