Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Elektroreologické a dielektrické vlastnosti suspenzí nanočástic močovina/SiO2 modifikovaných N,N-dimethylformamidem

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BELZA, Tomáš, Vladimír PAVLÍNEK, Ivo KUŘITKA, Petr SÁHA a Otakar QUADRAT. Elektroreologické a dielektrické vlastnosti suspenzí nanočástic močovina/SiO2 modifikovaných N,N-dimethylformamidem. International Journal of Modern Physics B [online]. 2007, vol. 21, iss. 28-29, s. 4782-4789. [cit. 2019-01-23]. ISSN 0217-9792. Dostupné z: http://www.worldscinet.com/ijmpb/21/2128n29/S0217979207045669.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články