Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Content of Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity in Fruits of Apricot Genotypes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SOCHOR, Jiří, Helena ŠKUTKOVÁ, Dusan PAVLIK, Petr BABULA, Boris KRŠKA, Aleš HORNA, Vojtěch ADAM, Ivo PROVAZNÍK, Ondřej ZÍTKA a René KIZEK. Content of Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity in Fruits of Apricot Genotypes. Molecules [online]. 2010, vol. 15, iss. 9, s. 6285-6305. [cit. 2019-01-16]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/15/9/6285/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported