Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Content of Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity in Fruits of Apricot Genotypes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
  


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SOCHOR, Jiří, Helena ŠKUTKOVÁ, Dusan PAVLIK, Petr BABULA, Boris KRŠKA, Aleš HORNA, Vojtěch ADAM, Ivo PROVAZNÍK, Ondřej ZÍTKA a René KIZEK. Content of Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity in Fruits of Apricot Genotypes. Molecules [online]. 2010, vol. 15, iss. 9, s. 6285-6305. [cit. 2017-06-25]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/15/9/6285/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

 1. Yiğit, D: "Antioxidant and antimicrobial activities of bitter and sweet apricot (Prunus armeniaca L.) kernels." Braz J Med Biol Res 42.4 (2009-04) 346-52.
 2. Konyalioglu, Gozde: "Development and Validation of a Multidetector HPLC Method for the Determination of Antioxidant Flavonoids of some Hypericum L. Species" Journal of liquid chromatography & related technologies 32.3 (2009) 432-448.
 3. Mi-Young, S: "Antioxidant properties of Korean black raspberry wines and their apoptotic effects on cancer cells." Journal of the science of food and agriculture 89.6 (2009) 970-977.
 4. Leo, Giuseppe: "Antioxidant compounds and antioxidant activity in "early potatoes"" Journal of agricultural and food chemistry 56.11 (2008) 4154-4163.
 5. Rahman, Irfan: "Regulation of inflammation and redox signaling by dietary polyphenols." Biochemical Pharmacology 72.11 (2006-10-31) 1439-52.
 6. Rajini, P S S: "Antioxidant-mediated protective effect of potato peel extract in erythrocytes against oxidative damage." Chemico-biological interactions 173.2 (2008-05) 97-104.
 7. Kahkonen, MP P: "Antioxidant activity of plant extracts containing phenolic compounds" Journal of agricultural and food chemistry 47.10 (1999) 3954-3962.
 8. Halenár, Marek: "AMYGDALIN AND ITS EFFECTS ON ANIMAL CELLS" Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences 2.Special issue (2013) 2217-2226.
 9. 최한석: "복분자주 발효과정 중 이화학적 특성의 변화" 한국식품과학회지 37.4 (2005) 574.
 10. Li, Liya: "Further investigation into maple syrup yields 3 new lignans, a new phenylpropanoid, and 26 other phytochemicals." Journal of agricultural and food chemistry 59.14 (2011-07) 7708-7716.
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported