Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

On the Interrelationship of Transreactions with Thermal Properties and Dynamic Mechanical Analysis of PTT/PEN Blends

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
  


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JAFARI, Seyed-Hassan, Hossein Ali KHONAKDAR, Ahmad ASADINEZHAD, Liane HAUSSLER, Frank BOEHME a Harmut KOMBER. On the Interrelationship of Transreactions with Thermal Properties and Dynamic Mechanical Analysis of PTT/PEN Blends. Macromolecular chemistry and Physics [online]. 2009, vol. 210, iss. 16, s. 1291-1302. [cit. 2017-08-18]. ISSN 1022-1352. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/macp.200900095/abstract.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

 1. Li, Wenjing: "Study of PET/PP/TiO2 Microfibrillar-Structured Composites, Part 1: Preparation, Morphology, and Dynamic Mechanical Analysis of Fibrillized Blends" Journal of applied polymer science 113.3 (2009) 1471-1479.
 2. Li, Wenjing: "Study of PET/PP/TiO2 microfibrillar-structured composites, part 2: Morphology and mechanical properties" Journal of applied polymer science 113.5 (2009) 3300-3306.
 3. Fenouillot, J.-C.: "Uneven distribution of nanoparticles in immiscible fluids: Morphology development in polymer blends" Polymer 50.6 (2009) 1333-1350.
 4. Schlarb, Wenjing: "Effect of viscosity ratio on the morphology of PET microfibrils in uncompatibilized and compatibilized drawn PET/PP/TiO/sub 2/ blends" Journal of polymer science. Part B, Polymer physics 47.6 (2009) 555-62.
 5. Shields, R: "Fibrillar polymer-polymer composites: morphology, properties and applications" Journal of materials science 43.20 (2008) 6758-6770.
 6. Picciochi, R.: "Glass transition of semi-crystalline PLLA with different morphologies as studied by dynamic mechanical analysis" Colloid & polymer science 285.5 (2007) 575-580.
 7. Kaci, Aida: "Melt Mixing of Ethylene/Butyl Acrylate/Glycidyl Methacrylate Terpolymers with LDPE and PET" Macromolecular materials and engineering 294.2 (2009) 122-129.
 8. Li, W: "Dispersion of TiO2 Particles in PET/PP/TiO2 and PET/PP/PP-g-MA/TiO2 Composites Prepared with Different Blending Procedures" Macromolecular materials and engineering 294.9 (2009) 582-589.
 9. Zhang, Ying C: "Effect of TiO2 nanoparticle on thermal and tensile behavior of polypropylene/polylactic acid composite" Materials science forum 610.610-613 (2009) 316-322.
 10. Harper, Carol L: "Developments in food packaging integrity testing" Trends in food science & technology 6.10 (1995) 336-340.