TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příprava a charakterizace organokřemičitých tenkých vrstev pro selektivní adhezi kvasinek Yarrowia lipolytica

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Příprava a charakterizace organokřemičitých tenkých vrstev pro selektivní adhezi kvasinek Yarrowia lipolytica cs
dc.title Preparation and characterization of organosilicon thin films for selective adhesion of Yarrowia lipolytica yeast cells en
dc.contributor.author Lehocký, Marián
dc.contributor.author Amaral, Priscilla
dc.contributor.author Sťahel, Pavel
dc.contributor.author Coelho, Maria
dc.contributor.author Coutinho, João Araújo Pereira
dc.contributor.author Barros-Timmons, Ana
dc.relation.ispartof Journal of Chemical Technology and Biotechnology
dc.identifier.issn 0268-2575 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 82
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 360
dc.citation.epage 366
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/jctb.1677
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jctb.1677/abstract
dc.subject Yarrowia lipolytica cs
dc.subject Saccharomyces cerevisiae cs
dc.subject plazmová depozice cs
dc.subject buňěčná adheze cs
dc.subject biomateriály cs
dc.subject tenké vrstvy cs
dc.subject bariérový výboj cs
dc.subject Yarrowia lipolytica en
dc.subject Saccharomyces cerevisiae en
dc.subject plasma deposition en
dc.subject cell adhesion en
dc.subject biomaterials en
dc.subject thin films en
dc.subject barrier discharge en
dc.description.abstract Adheze kvasinek Yarrowia lipolytica a Saccharomyces cerevisiae na organokřemičitých tenkých vrstvách byla studována pomocí série adhezních testů za účelem získání selektivního substrátu pro adhezi kvasinky Yarrowia lipolytica. Organokřemičitá trnké vrstvy byly připraveny pomocí povrchového bariérového výboje za atmosferického tlaku. cs
dc.description.abstract The adhesion of Yarrowia lipolytica and Saccharomyces cerevisiae on organosilicon thin films deposited on polycarbonate substrates was investigated through a series of adhesion tests in order to obtain a selective substrate for Y. lipolytica cell adhesion. Organosilicon thin films were prepared using atmospheric pressure surface barrier discharge. en
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001693
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/07:63506876
utb.identifier.obdid 17552926
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34247595492
utb.identifier.wok 000245967900005
utb.source j-riv
utb.ou Centre of Polymer Systems
utb.contributor.internalauthor Lehocký, Marián
Find Full text

Files in this item

Show simple item record