TBU Publications
Repository of TBU Publications

Effect of Wood Flour Loading and Thermal Annealing on Viscoelastic Properties of Poly(lactic acid)

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Effect of Wood Flour Loading and Thermal Annealing on Viscoelastic Properties of Poly(lactic acid) en
dc.contributor.author Hrabalova, Marta
dc.contributor.author Gregorová, Adriana
dc.contributor.author Wimmer, Ruppert
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Machovský, Michal
dc.contributor.author Mundigler, Norbert
dc.relation.ispartof Journal of Applied Polymer Science
dc.identifier.issn 0021-8995 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 118
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 1534
dc.citation.epage 1540
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/app.32509
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.32509/pdf
dc.subject kompozity cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject tepelné vlastnosti cs
dc.subject krystalizace cs
dc.subject vyhřívání cs
dc.subject composites en
dc.subject viscoelastic properties en
dc.subject thermal properties en
dc.subject crystallization en
dc.subject annealing en
dc.description.abstract Polylaktid byl naplněn 50 % dřevní moučkou pomocí termoplastického míchání a lisování. Tepelné kondicionování bylo prováděno při teplotách od 90 do 120 °C po dobu 45 minut. Odezvy interakce mezi plnivem a polymerem na viskoelastické vlastnosti, krystalinitu byly sledovány pomocí diferenční skenovací kalorimetrie, dynamicko-mechanické analýzy a skenovací elektronové mikroskopie. Efektivnost plnění na soufázový modul byla počítána. Výsledky ukazují, že spojení plnění a tepelného kondicionování ovlivňuje tání polylaktidové matrice. Dále bylo prokázáno, že efektivnost plnění může být zvýšena tepelnou postúpravou materiálu, což je spojeno se zvýšenou compatibilitou mezi plnivem a matricí. cs
dc.description.abstract Poly(lactic acid) (PLA) films filled with up to 50 wt % softwood flour were prepared by melt compounding and thermocompression. Thermal annealing of the melt was performed at temperatures from 90 C to 120 C, for 45 min. Responses on polymer-filler interactions, viscoelastic properties, crystallinity of PLA as well as PLA-wood flour-filled films were investigated by differential scanning kalorimetry (DSC), dynamic mechanical analysis (DMA), and scanning electron microscopy (SEM). The effectiveness of fillers on the storage moduli (C) was also calculated. The results reveal that wood flour (WF) in conjunction with thermal annealing affected the melting behavior of PLA matrix, and the glass transition temperature. It was further found that the effectiveness of the wood filler in biocomposites widely improved with thermal annealing as well as with higher WF concentration. Finally, it was found that the compatibility between WF and the PLA matrix can be improved when suitable annealing conditions are applied. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001161
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/10:63509403!RIV11-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43864287
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77956423470
utb.identifier.wok 000281448900038
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Machovský, Michal
Find Full text

Files in this item

Show simple item record