Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Control design for stable systems with both input-output and internal delays by algebraic means

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PEKAŘ, Libor a Roman PROKOP. Control design for stable systems with both input-output and internal delays by algebraic means. In: Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control [online]. Acta Press, 2010, s. 400-407. [cit. 2019-02-20]. ISSN 1025-8973. Dostupné z: http://www.actapress.com/PaperInfo.aspx?PaperID=37811&reason=500.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články