Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Modelling, identification and simulation of the inverted pendulum PS600

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MARHOLT, Jiří a František GAZDOŠ. Modelling, identification and simulation of the inverted pendulum PS600. Acta Montanistica Slovaca [online]. 2010, vol. 15, iss. 1, s. 14-18. [cit. 2019-02-17]. ISSN 1335-1788. Dostupné z: http://actamont.tuke.sk/pdf/2010/n1/3marholt.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články