TBU Publications
Repository of TBU Publications

Biodegradace polyethylenových filmů s prooxidanty

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Biodegradace polyethylenových filmů s prooxidanty cs
dc.title Biodegradation of polyethylene films with prooxidant additives en
dc.contributor.author Koutný, Marek
dc.contributor.author Lemaire, Jacques
dc.contributor.author Delort, Anne-Marie
dc.relation.ispartof Chemosphere
dc.identifier.issn 0045-6535 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 64
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 1243
dc.citation.epage 1252
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Pergamon Elsevier Science Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.chemosphere.2005.12.060
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653506000439
dc.subject polyethylen cs
dc.subject prooxidanty cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject biodegradovatelný cs
dc.subject biofilm cs
dc.subject Polyethylene en
dc.subject Prooxidant additives en
dc.subject Biodegradation en
dc.subject Biodegradable en
dc.subject Biofilm en
dc.description.abstract Prooxidanty představují slibné řešení problému kontaminace prostředí odpadem polyethylenových filmů. Prooxidanty urychlují foto a termooxidaci a štěpení řetězců a tím způsobují, že je materiál více přístupný biodegradaci. Ne zcela zodpovězená zůstává otázka samotné biodegradace, jejího mechanismu a zvláště faktorů, které ji ovlivňují a časového rámce, ve kterém k ní dochází. Předkládané review je zaměřeno na poskytnutí souhrné informace jak pro mikrobiology tak polymerní vědce, kteří musí na výzkumu těchto otázek cs
dc.description.abstract Prooxidant additives represent a promising solution to the problem of the environment contamination with polyethylene film litter. Prooxidants accelerate photo- and thermo-oxidation and consequent polymer chain cleavage rendering the product apparently more susceptible to biodegradation. The question not fully resolved remains the biodegradation itself, its mechanism and especially the factors influencing the time-frame in which it can occur. The presented review is aimed to provide comprehensible information for both microbiologists and polymer scientists, who need participate in the research leading to an understanding of the microorganism action on the oxidized polyethylene and to design of new materials. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000647
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504692
utb.identifier.obdid 14555111
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33745996376
utb.identifier.wok 000240581000001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Koutný, Marek
Find Full text

Files in this item

Show simple item record