Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Matematický model konzervace surových kůží solným roztokem

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HERNANDEZ, E., W. MARMER, Karel KOLOMAZNÍK a P. COOKE. Matematický model konzervace surových kůží solným roztokem. Journal of American Leather Chemists Association [online]. 2008, vol. 103, iss. 5, s. 167-173. [cit. 2019-01-16]. ISSN 0002-9726. Dostupné z: http://www.leatherchemists.org/alca_search.asp.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články