TBU Publications
Repository of TBU Publications

Modernizace řídicího systému pro enzymatickou hydrolýzu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Modernizace řídicího systému pro enzymatickou hydrolýzu cs
dc.title Modernization of Control System for Enzymatic Hydrolysis en
dc.contributor.author Dolinay, Jan
dc.contributor.author Dostálek, Petr
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Systems and Control
dc.identifier.issn 1991-8763 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 3
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 799
dc.citation.epage 808
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher World Science and Engineering Academy and Science (WSEAS) en
dc.relation.uri http://www.wseas.us/e-library/transactions/control/2008/28-336.pdf
dc.subject koželužské odpady cs
dc.subject chróm cs
dc.subject advantech cs
dc.subject control web cs
dc.subject SAIA cs
dc.subject hydrolýza cs
dc.subject Tannery waste en
dc.subject Chromium en
dc.subject Advantech en
dc.subject Control Web en
dc.subject Saia en
dc.subject Hydrolysis en
dc.description.abstract Tento článek popisuje nový počítačový systém pro monitorování a řízení laboratorního systému pro recyklaci chromu z koželužského odpadu. Zařízení je využíváno pro výzkum a ověření technologie vyvynuté na našem ústavu. Protože původní vybavení už zastaralo, bylo nutno inovovat řídící systém s použitím moderních prostředků automatického řízení. Tento článek představuje celý systém se zaměřením na nejdůležitější část technologie. Je popsán proces implementace nového počítačového řídicího systému od volby zařízení až po zprovoznění. cs
dc.description.abstract This paper describes new computer system for measurement and control for laboratory system for recycling chromium from tannery waste. The system is used for research and verification of unique chromium-recycling technology based on enzymatic hydrolysis developed at our institute. As the original control equipment became outdated, it was necessary to rebuild the technology with modern means of automatic control. This paper introduces the whole system for chromium recycling with focus on the control structure of the most important parts of the technology. The development and implementation of a new computer control system is described, from choosing the devices to final activation. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000588
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/08:63507157!RIV09-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43855956
utb.identifier.scopus 2-s2.0-67649528443
utb.source j-riv
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Dolinay, Jan
utb.contributor.internalauthor Dostálek, Petr
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International