TBU Publications
Repository of TBU Publications

Aplikační kompabilita mikropočítačů FreeScale HC08, HC11 a HC12

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Aplikační kompabilita mikropočítačů FreeScale HC08, HC11 a HC12 cs
dc.title FreeScale Microcontrollers HC08, HC11 and HC12 Applications Compatibility en
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Dostálek, Petr
dc.contributor.author Žeravík, Martin
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.relation.ispartof WSEAS Transactions on Computers
dc.identifier.issn 1109-2750 OCLC, Ulrich, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 12
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 7
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher World Science and Engineering Academy and Science (WSEAS) en
dc.subject jednočipové mikropočítače cs
dc.subject hardware cs
dc.subject software cs
dc.subject monitorovací a řídicí aplikace cs
dc.subject Single chip microcomputers en
dc.subject hardware en
dc.subject software en
dc.subject monitoring and control applications. en
dc.description.abstract Příspěvek pojednává o konverzi programového vybavení sestaveného pro mikropočítač M68HC11 použitelné pro FreeScale mikropočítače nové generace M68HC08 a M68HC12. Nová generace mikropočítačů má vyšší kvalitativní vlastnosti, které je možno s výhodou u aplikací pro monitorování a řízení technoilogických procesů využít. Vzhledem k programové nekompatibilitě procesorů HC11 a HC08 bylo nutno pro tuto konverzi zpracovat speciální progrmové vybavení. Pomocí tohoto konverzního programu pak byly programové moduly sestavené pro HC11 za dlouhoubdobu jeho životnosti jednduchou cestou transformovány pro použití na nové generaci mikropočítačů. cs
dc.description.abstract The paper deals with design of software conversion tools dedicated for M68HC11 program equipment transformation to new FreeScale's microcontroller family M68HC08 and M68HC12 which became a new 8-bit and 12-bit industry standard including number of new advantageous features. 68HC11 represents the older generation of the Motorola microcomputers and its using is on the end. The microcomputers new generation step by step supply this very successful product and embody more high qualitative properties for the users and their applications. During the many years using HC11 there were built many software products and this contribution shows the one possible way to transfer finished software product for the HC08 and HC12 families using. There are described some products from the area of technological processes monitoring and discrete control as well as the necessary real time operating system for this applications en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000482
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/06:63504405
utb.identifier.obdid 14553594
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33749080756
utb.source j-riv
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Dostálek, Petr
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record