Results Per Page:

Filter by: Subject

gamma irradiation (1)
gamma záření (1)
HDPE (1)
high density polyethylene (1)
interakce na fázovém rozhraní (1)
interfacial interaction (1)
mechanical properties (1)
mechanické vlastnosti (1)
sericite?tridymite?cristobalite (1)
silan (1)